Wybierz gminę

Zacznij wpisywać nazwę gminy, w której znajduje się szukana działka rolna.

Zlokalizuj działkę rolną

Przybliż mapę do położenia działki rolnej - pojawią się granice oraz numery działek ewidencyjnych. Dane pochodzą z serwisu Geoportal.gov.pl, błędne wyświetlanie fragmentów mapy wynika z dużego obciążenia serwerów.

Obrysuj działkę rolną

Kliknij na mapie przycisk i obrysuj działkę rolną po obwodzie.

Obliczanie potencjału biomasy

Aby zakończyć rysowanie, kliknij raz w punkcie, w którym zacząłeś rysować lub kliknij dwukrotnie w ostatnim punkcie.

Wynik obliczeń zostanie wyświetlony poniżej.

Wyniki obliczeń

Powierzchnia ostatnio narysowanej działki: ha

Teoretyczny potencjał biomasy energetycznej z upraw wieloletnich (wierzba energetyczna, miskant, ślazowiec): t/ha

Mapa